Munkatársaink

Kisbajcsi központi iskolában

Hargitai Istvánné tanító, gyógypedagógus
Jászné Petrovicz Márta tanító, tanár-kémia
Bóna Lászlóné tanító
Takácsné Győri Éva tanító
Legányi Eszter tanító, tanár-testnevelés, német nyelv
Trimmelné Mándy Alíz tanító, tanár-történelem
Sümegíné Huszár Klára tanító, tanár-magyar, angol nyelv
Kissné Páder Ildikó tanár-testnevelés, matematika
Zalkáné Béres Andrea tanító, tanár-könyvtár
Csonkáné Major Tekla gyógypedagógus tanár
Bónáné Nagy Veronika tanító, tanár-rajz
Veszelka Attiláné tanár-földrajz, magyar, ének
Szabó Miklós tanító, tanár-fizika, technika
Kozma Eszter tanár-művészeti oktatás, modern tánc
Gábor Éva óraadó tanár-művészeti oktatás, képzőművészet
Molnár János óraadó tanár-biológia
Hartványi Erika óraadó tanár-angol nyelv
Németh László
óraadó tanár-informatika

Nagy László                                

óraadó tanár-fejlesztő pedagógus 

Hermann Zita

óraadó tanár-fejlesztő pedagógus

Maász István

óraadó tanár-fejlesztő pedagógus
Horváthné Varga Erzsébet iskolatitkár
Major Zoltánné technikai munkatárs
Rigó József Csabáné technikai munkatárs
Geiszt Ferenc karbantartó

Vámosszabadi tagiskolában

Kamocsai Antalné tanító
Vanissné Tóth Katalin tanító
Bálintné Mitring Szilvia                  tanító